Nowy sposób sprawdzania prac dyplomowych - Już teraz możesz sprawdzić!

Współpraca

Kontakt w sprawie wpółpracy:

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Umultowska 89b 
61-614 Poznań 
tel: 61 8291594 
fax: 61 8291659 
e-mail: muci@

Warunki współpracy:

  1. Informacja wstępna
  2. Wniosek o status członka stowarzyszonego
  3. Wzór umowy stowarzyszeniowej