Nowy sposób sprawdzania prac dyplomowych - Już teraz możesz sprawdzić!

O programie

System OSA, do porównania tekstów, nie korzysta bezpośrednio z oryginalnej ich postaci, lecz z tzw. map, które są strukturami danych przechowującymi częściową informację o tekstach. Takie podejście ma dwie zasadnicze zalety:

  • Z bazy tych struktur nie można odtworzyć żadnego z tekstów, który posłużył do jej utworzenia.
  • Porównanie map w bazie wystarcza do wskazania zapożyczeń między badanymi pracami ze znacznie lepszą efektywnością niż porównanie oryginalnych tekstów jeden do jednego. Przeprowadzone dotychczas testy wykazały wielką odporność systemu na wszelkie, znane jego autorom, metody kamuflażu nieuprawnionych zapożyczeń (zmiana szyku, przestawianie zdań, zastąpienie części słów ich synonimami, kompilacja z wielu źródeł, podstawienia czcionek).