Współpraca

Warunki współpracy:

  • Informacja wstępna
  • Wniosek o status członka stowarzyszonego
  • Wzór umowy stowarzyszeniowej

Kontakt w sprawie wpółpracy:

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Umultowska 89b 
61-614 Poznań 
tel: 61 8291594 
fax: 61 8291659 
e-mail: muci@muci.edu.pl