Uczelnie

Na partnerskich uczelniach studiuje ponad pół miliona studentów (13 rynku edukacyjnego w Polsce)!

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Warszawska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży