Uczelnie

Na partnerskich uczelniach studiuje ponad pół miliona studentów (13 rynku edukacyjnego w Polsce)!

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu