Ważna wiadomość do wszystkich studentów z całego kraju!


Od 1 czerwca 2020 roku System OSA został oficjalnie otwarty dla każdego. Od teraz każdy może sprawdzać swoją prace dyplomową. Analiza dokumentu jest płatna, ale stawka jest konkurencyjna w stosunku do podobnych usług oferowanych na rynku polskim. Więcej informacji na https://portal.osaweb.pl/home

#PomagamUkrainie https://pomagamukrainie.gov.pl/

20. urodziny MUCI
zobacz prezentację!

Publikacje

O Otwartym Systemie Antyplagiatowym można przeczytać w naszych publikacjach.

[1] Marek Kowalski, Imitacjai ignorancja, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, vol. 15, pp. 69 – 74, 2008. 
[2] Salha Alzahrani, Naomie Salim, Ajith Abraham Understanding plagiarism linguistic patterns textual features and detection methods, IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS—PART C: APPLICATIONS AND REVIEWS, VOL. XX, NO. XX , pp. 1 – 17, 2011. 
[3] Marek Kowalski, Marek Szczepański, Akademicka przestępczość w cyberprzestrzeni, in Brunon Hołyst, Jacek Pomykała (eds.) Cyberprzestępczość i ochrona informacji, pp. 113 – 126, ISBN 978-83-7520-076-8, 2011. 
[4] Marek Szczepański, Metody porównywania tekstów – analiza częstościowa, in Brunon Hołyst, Jacek Pomykała (eds.) Cyberprzestępczość i ochrona informacji. Bezpieczeństwo w Internecie. Vol II, pp. 329 – 347, ISBN 978-83-7520-131-4, 2013. 
[5] Marek Szczepański, Algorytmy klasyfikacji tekstów i ich wykorzystanie w systemie wykrywania plagiatów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-189-1, 2014. 
[6] Marek Szczepański, Testy skuteczności algorytmu preselekcji Otwartego Systemu Antyplagiatowego, in Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Piotr Potejko (eds.) Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji, pp. 248 – 256, PWN, ISBN/ISSN: 978-83-01-17890-1, 2014.
[7] Marek Kowalski, Piotr Kruszyński, Ścibór Sobieski, Maciej Sysak, Geneza, architektura i testy otwartego systemu antyplagiatowego,w tomie pod redakcją Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Piotra Potejko (eds.) Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji, pp. 257 – 273, PWN, ISBN/ISSN: 978-83-01-17890-1, 2014.
[8] Marek Kowalski, Marek Szczepański, Identity of academic theses, in Resemblance and Difference.  The problem of identity, IBL PAN, 2015, T. Dobrzyńska and R. Kuncheva Eds., pp. 259—278, ISBN 978-954-8712-97-2.
[9] Ścibór Sobieski, Marek A. Kowalski, Piotr Kruszyński, Maciej Sysak, Bartosz Zieliński, and Paweł Maślanka, OSA Architecture, Beyond Databases, Architectures and Structures, Advenced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery, Springer series Communications in Computer and Informations Science, Vol. 613 (2016), 571 - 584, ISBN 9783319340982.
[10] M. Kowalski, M. Kręglewski, Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji: komentarz do Raportu: Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych,  w  Memorandum dotyczące kontroli antyplagiatowe prac dyplomowych na polskich uczelniach, T. Więckowski (red.) Fundacja Rektorów Polskich (2016), 109-110, ISBN 978-83-7814-603-2.
[11] A. Cacko, M. Kowalski, R. Szmit, B. Tartanus, M. Wojtczak, Otwarty system antyplagiatowy, w Wyszukiwanie podobieństw dokumentów, M. Kowalski, (Red.), Wydawnictwo Naukowe UKSW (2017), 73-104, ISBN 978-83-8090-293-0, 978-83-8090-294-7. 
[12] A. Cacko, M. Iwanowski, Porównywanie obrazów cyfrowych, w Wyszukiwanie podobieństw dokumentów, M. Kowalski, (red.), Wydawnictwo Naukowe UKSW (2017), 73-104, ISBN 978-83-8090-293-0, 978-83-8090-294-7. 
[13] M. Kowalski, Parafraza czy plagiat?, w Wyszukiwanie podobieństw dokumentów, M. Kowalski, (red.), Wydawnictwo Naukowe UKSW (2017), 153-176, ISBN 978-83-8090-293-0, 978-83-8090-294-7.
[14] R. Szmit, Fast plagiarism detection in large scale data, in  Beyond Databases, Architectures and Structures. Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery,  S. Kozielski, D. Mrozek, P. Kasprowski, B. Małysiak-Mrozek, D. Kostrzewa, Eds., Springer series Communications in Computer and Information Science, Vol. 716  (2017), 329-343, ISBN 978-3-319-58273-3.
[15] M. Kowalski, M. Kręglewski, Rola MUCI w systemie szkolnictwa wyższego, IT w Administracji, nr 11(180) listopad 2022, 30-32, ISBN 1898-3227.